ચંદ્ર

છબછબિયાં કરતો ચંદ્ર
ભૂરાં પાણીમાં છબછબિયાં કરતો
શ્વેત ભૂરાશમાં ઉપરથી છબછબિયાં કરતો
કાળી રાતે છબછબિયાં કરતો
ટોયોટાના વિન્ડ શીલ્ડમાંચોખ્ખા અને ભૂરાં છબછબિયાં કરતો
સરકતો ડાબે જમણે અને આગળ પાછળ છબછબિયો ચંદ્ર
ગરાજમાં પેસતાં છતમાં બંધ છબછબિયો ચંદ્ર
ચિત્તવ્રુત્તિમાં ધરબાયેલો
બહાર નીકળતાં જ સંક્રમિત છબછબિયાં કરતો ચંદ્ર…
૮/૧૩/૨૦૧૬

2 Responses to ચંદ્ર

  1. jashara કહે છે:

    ચિત્ત-વૃત્તિનો ચંદ્ર છબછબિયાં નહિ પણ છાલકો મારે છે
    તમે જે ધીરેથી છેલ્લો વળાંક માર્મિક લીધો તે અદભુત રહ્યો

પ્રતિસાદ આપો

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  બદલો )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  બદલો )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  બદલો )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  બદલો )

Connecting to %s

%d bloggers like this: