એક વિધાન એક કાવ્ય

જીવવાનું રાજકારણ ઃ
ઘટના નથી પરિસ્થિતિ છે,ભય છે;
આધારિત માણસ તરીકે તૂટી જવાનો
૭/૨૧/૨૦૧૬


પરિસ્થિતિ

સ્વર્ગમાં જઈશ
તો પણ દુઃખ થશે,
વેદના એટલે શું સમજાશે નહીં,

નરકમાં જઈશ
તો સ્વસ્થતા શું છે
એ સમજાશે નહીં;

માણસ ત્યાં પણ હોવું પડશે
અને અહીં પણ !

૭/૨૨/૨૦૧૬

Advertisements

One Response to એક વિધાન એક કાવ્ય

પ્રતિસાદ આપો

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  બદલો )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  બદલો )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  બદલો )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  બદલો )

w

Connecting to %s

%d bloggers like this: