પ્રૂફ્રોકઃએક અનુસંધાન*(અનુવાદ નથી)

ડિસેમ્બર 25, 2011

ચાલ જઈએ
હું અને તું
આકાશ સમક્ષ ફેલાયેલી
બારીએ કાચ પર
સીધા ચઢાણે
લીલો પીળો જીવડો
(ઇથરાઈઝ્ડ દર્દી જેવો)

કાચ પર
પેટ ઘસે છે
લપસી પડતા અટકવા ખોડંગાતો
તાંતણા ચોંટાડી

સૂર્ય એની પીઠ પર
તડકો ઘસે
પડછાયો ઘસે

હું જોયા કરતો
મનમાં એ વિશે વાતો કરતો

અને મને ખબર નથી
હું કઈ દશા તરફ
ક્ષણ દર ક્ષણ જઈ રહ્યો છું

ચાલ જઈએ
હું અને તું

મહાભારતનું યુધ્ધ
હવે સંસ્મૃતિમાં ઠરેલું પડી રહ્યું છે
બરડ પીળા પાનામાં
બળેલા ભુખરા ભૂસ્તરમાં સ્તરબધ્ધ
લોકો સીગરેટ ફૂંકતા
રેસ્ટોરાંના ટેબલ પર,ફેસબુક પર
કૃષ્ણવાતો કરે
બહુ પહેલાં અને ખૂબ દૂરના સમયે
અને once upon a time….

આખી રાત
દટાયેલી વાર્તા ખૂલ્લા પાનાઓમાં
ટેબલ લેમ્પ નીચે
દાઝતી પડી રહી છે

ચાલ જઈએ
હું અને તું

પેલા રંગોમાં ( મિરર ઇમેજમાં-
બધું ખસે છે
એવી બપોરે જેવી આ
જ્યાં એક વખત સ્થળ હતું
જીવડાંથી સંલગ્નિત
પિઆનો નીચે ખોવાયેલા
ફરસમાં
તમે પાછા વળી તમારામાં નીહાળો છો
જેમ નીકળ્યા પછી ઓરડો

ચાલ જઈએ
હું અને તું

બેડરૂમમાં કે આર્ટ ગેલેરીમાં
બારીઓ પીળી ગરમી સાચવી રાખે
એની ગંધ સાથે
રસોડામાં વટાણા,ટામેટાં,કાંદા-લસણમાં
આપણો સમય શાકભાજી છદ્મવેશે
વેરણછેરણ પડી રહ્યો છે
અને બારી બહાર ફરી એકવાર
મલકતો ચંદ્ર દેખાવા મથી રહ્યો છે
તારા દાંત પર બીડી
પીળીપધરક વળગી રહી છે
હું ખસ્યા વગર હાલતો તારી સામે ઊભો છું
એક લાંબું એકાકી-
જેમ હોસ્પિટલની વેઈટીંગ રૂમમાં-
હાથ પડતા રાખી

ચાલ જઈએ
હું અને તું
ઘર બહાર છે નકશો
માણસ,ખૂન ખરાબા, બજાવણી,શકુનીચાલ
બળતા વાળ જેવું અમળાતા
અને ઓયિસ્ટર તૂટતા
કડાકામાં આપણા ખરી પડેલાં હાસ્ય

ચાલ જઈએ
હું અને તું
આપણી સંસ્મૃતિ આપણને સેવે છે
ત્યાર પછી
કાટ, ભૂરાશ અને મૌન….૧૧-૧૭-૨૦૧૧
(* ટી એસ એલિયટના૧૯૦૯માં લખાયેલા કાવ્યનું શિર્ષક)

http://www.everypoet.com/archive/poetry/t_s_eliot/t_s_eliot_the_love_song_of_j_alfred_prufrock.htm


આકર્ષણ bug/પૂર્વેનું-ઘર-next

ડિસેમ્બર 19, 2011

શબ્દ કીડિયારું…સીધી_માં અથડાતું એકલા ટૂકડા, એકાકી પિંડ[ પદાર્થ.].માંસ જેનું થાય v/s સપ્તક પધ્ધતિ અકુદરતી કીડી મધુર સ્વરરચના…અને વૃક્ષ તળે cyber રખેવાળ કૂતરોઃ હું કવિ મારી ત્વચામાં{myself accessible.} આત્મ હત્યા સુધી વિસ્તરેલી લાઇન-તડકાળુ બપોરે, ઢીંગલામાં પ્રેમ મચેડે…આદમ ઢીંગલો પ્રતિકૃતિમાં/ઃbrain cell મિરેકલગ્રો ખાતરથી ફૂલી ફણગેલા=માટીમાં gene યુધ્ધ=ટીવીમાં સમાચાર યુધ્ધ.
;સ્વર્ગમાં કામસુત્ર[undecoder] નિરાકરણ સરોગેટેડ C- ક્લોન પ્રેમઃકીટ.આદમ ઢીંગલાને શ્વાસોચ્છવાસથી મચેડી..ખૂન ખૂન=સંકરજનિત સ્નાયુથી બનાવટી કીડીઓના જેને સૂર્ય રેણ કરે#2 ઉન્મત્ત સાચા મગજથી દવા પીવડાવી પોષેલો મૂળાંકુર તો/ રંગસૂત્ર,ગુણસુત્ર જીવકોષમાંથી અનુવાંશિક કૂદકા-> ધીક્કાર…C++.

;મને તારું ગર્ભાશય( the storage)બરાબર યાદ છે ખોવાયેલ_ખોતરી કાઢ્યા પછી કૉડી ચઢાવેલી ખાંચા વગર ચોરસ ચાટમાં;લાગણી કુદરતી virus ગર્ભમાંથી(સાથે) જ ફુગ જેવી વળગી રહેલી.
ડીજીટલ મૃત્યુ શબ્દમાથીof myself આંખમાંથી ટપક્તો inorganic પ્રકાશ (નિરવયવ પાણી) જડ પદાર્થ સૂર્યમાં ચળક્તું બળતું=લટકી રહેલું.જેવું અડાય_DNAમાં ૠતુ-રોગ fission ” disease person of a chromosome desire”સમલિંગી>અર્ધનારેશ્વર ભ્રમણા તેથી આદમ ઢીંગલો મૃત્યુમાંથીદૈવી વાંછનાઃ પ્રેમ bug સ્વર્ગ.
ઃ=MHz.[ગુપ્ત,ગોપિત> મરડાયેલા કીટકમાંથી ટચાકડા ફોડતું ઉશ્કેરાટથી સળવળ શરીરમાં કાંકરી પર ચાલતો અવાજ.
)એક ભાષા અને તેનું વ્યાકરણ(સંયોજન) આપણને બન્ને(C++)ને નિશ્ચિત કામ સુત્ર દ્વારા કરવા ફરજ પાડે છેઃ એ special syntax કર્મસફળતા માટે program instruction થાય.આદમ ઢીંગલો ઍંગલ યાંત્રિકતા માટે લાગણીમાં accelerates અને ત્રાંસું સંભોગીયું તૂટી પડે_રબર લવચીક body આત્મહત્યા યંત્રમાં ખૂલ્લું પડે માનસિક=” G “હોવાની આકાશગંગા <<વિર્ય clone skin!”;http.//ફોલ્લા જેવી ઉપસેલી આંખો/આદમમાં મારી એકલતા/ઢીલાશમાં સુસુપ્ત જાવા સ્ક્રીપ્ટ/hellow.html. લાગણીઓએ પડતું મૂકેલું યુધ્ધ.સૂર્ય=,બીજો કે નવો તડકો.માણસ મારામાંથી ટાંકેલો મારો ડીજીટલ સાક્ષાત્કારઃ વારસામાં મળેલ window95 કૃષ્ણઃ ડીજીટલ યાંત્રિકતા.આદમ ઢીંગલો સંયોજન રોગનો gimmick સંચય કોઠાર.ઢીંગલો જ્યાં દવા પીધેલો embryo ઉતાવળીયો/આંખોમાં હયાત આત્મા પટપટાવી, છે તેમ,સંઘરી લે.
શહેરમાં પ્રજાઉત્પાદક યંત્રો ગાય cadence call
હું લાળી કરું
હું વેરવિખેરે થઈ જાઉંઃ
s_os: systema successfully execute():
sony vaio: સૂર્ય પાછળ સંતાયેલો
ચંદ્ર C- પ્રેમમાં ચંચળ[ભૂલ]ત્યાં પેલી કીકી chaos ભારે/ફરીથી download સાંપ્રત નેનો/જગ્યામાં click, ઠાંસેલું restart(દબાવો અહીં પ્રેમ-@સંચાલન)
hello world
ok
(૫/૯ થી ૧૨-૧૭-૨૦૧૧)


પાંચ વૃતાંત કાવ્ય

ડિસેમ્બર 4, 2011

૧)
એક વખત સંવેદના
હિન્દુસ્તાનમાં ૧૪ કાયદેસર ભાષામાં
રંડાઈ હતી.
પણ જુઠ્ઠાણું
ખરેખર કોઇ નીતિ છે.સાચું પૂછો તો
ઈતર બોલીઓ ગભરાતી નથી
જૂઠું બોલતા.
૨)
રામનામ સત્ય છેઃ
ઠાઠડી ફરતે.
મરેલા મૌન પાળે છેઃ
ગગણાટ ચોફેર.
હુમલોઃ
હમેશા નિર્દોષીઓ પર જ.
આપણી પાસે
કેટલો બધો સમય છે.
૩)
જાહેરાત સમજાવે છે,
ભીખારી સમ.
માટી સોડાય છે,
અત્તર સમ.
ઘાસ ઉગે છે,
વાળ સમ.
આ એકમેક વિશે વિગતવાર ખૂલાસા છે,
વ્યક્તિગત નહીં.
૪)
ભૂસ્તરો
આપણને વાટા વળાંકોમાંથી બોલે છે.
સ્નાયુ
આપણને લવચિકતામાંથી બોલે છે.
ઇશ્વર
મારી સાથે મારામાંથી બોલે છે.
જેમાંથી
એક ખરેખર નથી બોલી શકતો.
૫)
દરવાજામાં હરણફાળ દરિયો;
અને યુધ્ધમાં !
સિક્સટીઝમાં દારુ,દક્ષા તથા ઝીંડવા;
અને ઘરમાં !
દરેક ગલીમાં સાંધા, ટોળું તથા ખડકાળ ભીંત;
અને મૌનમાં !
o ! Everything i am is
us.come home.*
* અમેરિકન કવિ જ્યોર્જ ઓપ્પેનની પંક્તિ
” બ્લડ ફ્રોમ ધ સ્ટોન”માંથી સાભાર.
૩-૬-૨૦૧૧


3-poems in other mother tongue.

ડિસેમ્બર 1, 2011

1
upon utterance
i stepped out of myself :
thereafter emptiness prevails.
2
war
I am the child of armistice.
This sociology,
Why it left you, and,
pushing me in to the war !
Now I burn every day.
Only the flames are different.
3
Death
Your eyes
Used to play with me.

Me on the bed
And, you
Glossy on the wall.
(himanshu)