બે યુધ્ધ કાવ્યો

અસ્તિત્વ

યુધ્ધતો ગળથૂથીમાં મૂકાયું હતું.

મારું વિશ્વ સ્પષ્ટ છે,
જૂઠ્ઠું જાગવું મારા પરિઘમાં-
અહીં મને પ્રાપ્ત
બે હાથ બે પગ સપાટ સ્તન કાળા વાળ અને
અંધકાર,
જ્યાં હું સ્વપ્ન શીખું છું,
જ્યાં હું મારા ઓળખપત્રો શીખું છું,
જ્યાં હું ખાસ પ્રકારે મૄત્યુ શીખું છું,
અહીં જ હું પૂરતો અર્થહીન બન્યો છું,
આ રીતે હોવું હયાતિ છે ?
હું કદાચ અહીં મૂકાયેલો છું.
લોહી
યાદ રાખ્યા વગર મારી આકૄતિ યથાવત
પૂનરાવૄત્ત કરે છે,
અને અર્જુનકાળથી તકાયેલો
હું જ સાધ્ય છું….
૮-૨૫-૨૦૦૯

૨)

ગોધરાઃ એક સમાચાર ચિત્ર

અ)
ચોરસ ફલક પર
લીલા ભૂરા વિસ્તારમાં ટોળું
શહેરમાં સાંકડા રસ્તા પર બળતી
રાત્રિ-જાહેરાત તળે સંકોચાઈ ઊભું હતું-છે.
થોડે દૂર ફલક પર
પાછળ મધ્યમાં દેખાતો ગુલાબી છાંટવાળો પ્રકાશ
વિસ્ફોટ હતો કે ઝળહળતો અવકાશ,
કહી ના શકાય…
એ કદાચ ચોરસ ફલક પર
ઢીલું નીતરતા શેરડા,ફીકાં,
કૂચડો મારેલા, ટપક સહિત– ટોળામાં માણસો પણ–
મનવ દેહધારી અમૂર્ત અભિવ્યક્તિવાદ
યાદ કરાવે, મધ્ય સદિમાંથી.
આ-એ તો અડોશ-પડોશમાંથી ઉખડી આવેલા
રંગો હતા કે રંગ-ચક્ર પર
ભડકદાર, સમાસામી…. ૮-૨૭-૨૦૦૯

૨)
આ ફાટેલી સપાટીમાં
રંગાયેલો માણસ
ટરપેન્ટાઈન ફોલ્લા, છોડાં ઉખડે
ગુલાબી છાંટ પાયામાં
ભળી ગયેલું પડ-
ગટરમાં ખોવાઈ ગયેલા પાણી જેવું.
જ્યાં અંત બેઠો છે,
શરૂઆત બિનવાંછિત,
એ જ જીવન-મૄત્યુ, આંટા-ફેરા, સમય બગાડઃ
પક્ષીએ આંખ ખોલી, ખૂન જગ્યા લઈ બેઠું…
૮-૨૯-૨૦૦૯

One Response to બે યુધ્ધ કાવ્યો

પ્રતિસાદ આપો

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  બદલો )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  બદલો )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  બદલો )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  બદલો )

Connecting to %s

%d bloggers like this: